Agroporadniki – IGP Polska – spółdzielnia hodowców roślin uprawnych

Agroporadniki

kukurydza igp
Resztki pożniwne kłopotliwe zwłaszcza w monokulturze
Nie ulega wątpliwości, że przy uprawie kukurydzy na kiszonkę nie ma większego problemu z przygotowaniem stanowiska do siewu rośliny następczej,...
Czytaj więcej
kukurydza igp
Najlepszy moment na zbiór
Kukurydza uprawiana na kiszonkę niezależnie od grupy wczesności największe plony zielonej masy osiąga w fazie dojrzałości mlecznej ziarna. Natomiast w...
Czytaj więcej
kukurydza igp
Okres krytyczny zapotrzebowania na wodę
Do wytworzenia kilograma suchej masy kukurydza potrzebuje pobrać od 238 l wody w przypadku uprawy na zielonkę do 454 l...
Czytaj więcej
kukurydza igp
Strategia odchwaszczania
Termin siewu kukurydzy stwarza dogodne warunki zarówno do odchwaszczania herbicydami doglebowymi, jak i nalistnymi. W niektórych sytuacjach czynnikiem limitującym bywa...
Czytaj więcej
kukurydza igp
Kluczowe mikroelementy
Zapotrzebowanie kukurydzy na składniki pokarmowe jest znaczne, co wynika z ogromnego potencjału plonowania. Spośród mikroskładników do pierwszoplanowych należą cynk i...
Czytaj więcej
kukurydza igp
Obsada ma wiele uwarunkowań
Gęstość siewu kukurydzy powinna być ukierunkowana na docelową obsadę roślin do zbioru. Jej ustalanie w momencie siewu powinno uwzględniać wartość...
Czytaj więcej
kukurydza igp
Nawóz startowy w bezpiecznej odległości
Efekt startowy polega na zwiększeniu wigoru rośliny na początku jej rozwoju. Tę rolę pełni skoncentrowana dawka nawozu, którą umieszcza się...
Czytaj więcej
kukurydza igp
Głębokość siewu kukurydzy
Istotnym celem każdego siewu są szybkie i wyrównane wschody. Aby nasiono wykiełkowało, musi mieć dostęp do wilgoci i powietrza. Dlatego...
Czytaj więcej
kukurydza igp
Głębokość siewu kukurydzy
Istotnym celem każdego siewu są szybkie i wyrównane wschody. Aby nasiono wykiełkowało, musi mieć dostęp do wilgoci i powietrza. Dlatego...
Czytaj więcej
kukurydza igp
Prędkość siewu a odległość ziaren w rzędzie
Tradycyjne siewniki punktowe do siewu kukurydzy po przekroczeniu prędkości roboczej 6 km/h, są podatne na nieregularność mechanicznego dozowania nasion. Wówczas...
Czytaj więcej
kukurydza igp
Dobór typu ziarna i terminu siewu
Typy użytkowe kukurydzy różnią się pod względem cech ziarna. Największe znaczenie gospodarcze w uprawie ma kukurydza zębokształtna (dent). W Europie...
Czytaj więcej
×
Wybierz lokalizację z listy