Pszenżyto ozime

OZEAN

Drukuj Zapytaj

BEZKRES PLONOWANIA !

  • Plon ziarna do 106,7 dt/ha COBORU
  • Zimotrwałość Nr1 6,5 COBORU!
  • Typ pszeniczny Nr1 w plonie ziarna BSA 2020

Charakterystyka b.wczesna b.późna
kłoszenie
dojrzałość
mrozoodporność
Ocena b.niska b.wysoka
Morfologia
wysokość roślin
Ocena b.niska b.wysoka
Odporność na:
wyleganie
mączniaka
septoriozę liści
rdzę żółtą
rdzę brunatną
fuzariozę kłosów
Ocena b.niska b.wysoka
Wydajności i jakości
plon ziarna a1
plon ziarna a2
MTZ

Opinie

Galeria

Prezentowane opisy odmian i zalecenia uprawowe zostały sporządzone na podstawie starannie zweryfikowanych wyników i według naszej najlepszej wiedzy. Dane pochodzą z urzędowych wyników badań oraz doświadczeń własnych. Pomimo tego nie możemy zagwarantować ich powtarzalności w każdych warunkach w praktyce rolniczej. Służą one wyłącznie jako pomoc w podjęciu Państwa decyzji o wyborze odmiany.