Jęczmień ozimy

MELIA

Drukuj Zapytaj

WALECZNA W POLU!

  • Wczesne kłoszenie i dojrzewanie
  • Nr1 w plonie ziarna COBORU PDO 2020 po przedplonie zbożowym
  • Zimotrwałość w Polsce 5,5 zimotrwałość w Estonii 7,0!

Charakterystyka b.wczesna b.późna
typ kłosa wielorzędowy
kłoszenie
dojrzałość
mrozoodporność
Ocena b.niska b.wysoka
Morfologia
wysokość roślin
Ocena b.niska b.wysoka
Odporność na:
wyleganie
mączniaka
plamistość siatkową
rdzę jęczmienia
rynchosporiozę
BaYMV +
Ocena b.niska b.wysoka
Ocena b.niska b.wysoka
Wydajności i jakości
plon ziarna a1
plon ziarna a2
MTZ

Opinie

Galeria

Prezentowane opisy odmian i zalecenia uprawowe zostały sporządzone na podstawie starannie zweryfikowanych wyników i według naszej najlepszej wiedzy. Dane pochodzą z urzędowych wyników badań oraz doświadczeń własnych. Pomimo tego nie możemy zagwarantować ich powtarzalności w każdych warunkach w praktyce rolniczej. Służą one wyłącznie jako pomoc w podjęciu Państwa decyzji o wyborze odmiany.