Pszenica ozima FOXX – IGP Polska

Pszenica zwyczajna ozima

zboza igp

FOXX

pszenica ozima foxx igp
Drukuj Zapytaj
foxx ostka pszenica foxx ostka foxx

SPRYTNY WYBÓR !

  • Pierwsza oścista pszenica ozima jakościowa [A] zarejestrowana w Niemczech!
  • Wydajność potwierdzona urzędowo to do 13,23 t/ha plon ziarna w badaniach PDO COBORU 2020
  • Znakomita jakość ziarna, w tym liczba opadania

pszenica foxx plonowanie

pszenica ozima foxx plonowanie

pszenica ozima foxx zdrowotnosc

foxx pszenica igp plon

Charakterystyka b.wczesna b.późna
kłoszenie
dojrzałość
wysokość roślin
mrozoodporność
Ocena b. niska b.wysoka
plon ziarna a1
plon ziarna a2
MTZ
Zawartość białka
liczba opadania
Odporność na: b.wczesna b.późna
wyleganie
łamliwość podstawy źdźbła
mączniaka
septoriozę liści
DTR
rdzę żółtą
rdzę brunatną
fuzariozę kłosów

OSTKA FOXX DORÓWNUJE INTENSYWNYM KLASYKOM

Oścista odmiana pszenicy ozimej Foxx w badaniach rozeznaniowych prowadzonych w stacjach COBORU uzyskała bardzo dobre oceny wartości gospodarczej. Do badań została zgłoszona przez firmę IGP Polska.

Odmiany ościste pszenicy mają w Polsce wielu zwolenników. Wynika to m.in. z faktu, że liczne pola położone są w niedalekim sąsiedztwie lasów, co sprzyja żerowaniu dzikiej zwierzyny i powodowaniu przez nią znacznych szkód. Rolnicy dobrze wiedzą, że zboża wyposażone w ościste kłosy są mniej atrakcyjne dla dziczyzny.

Ostki trudniej się hoduje

Przez ostatnie dziesięciolecia hodowla specjalizowała się głównie w tworzeniu odmian bezostnych o zbitym kłosie i wysokim potencjale plonowania. Skutek jest taki, że na rynku pozostały pojedyncze i już bardzo leciwe odmiany ościste. W 2020 roku w Polsce zarejestrowane były 132 odmiany pszenicy ozimej, w tym 3 ościste. Mewa i Ostka Strzelecka zostały wpisane do rejestru w 2006 r., a Ostroga w 2008 r. Wszystkie pod względem licznych cech gospodarczych obecnie niczym się nie wyróżniają, a wręcz bardzo odstają nawet od średniaków. Dla przykładu Ostroga w doświadczeniach PDO w latach 2017–19 na przeciętnym poziomie agrotechniki wydała plon – 92% wzorca, a na intensywnym – 93%.

Po podsumowaniu ubiegłorocznej serii badań rozpoznawczych odmian pszenicy ozimej okazało się, że wyniki odmiany ościstej Foxx pod wieloma
względami plasują się w ścisłej czołówce. Pod względem plonowania na przeciętnym poziomie agrotechniki (a1) odmiana Foxx uzyskała wynik 99% wzorca – wyprzedziła 2 odmiany
wzorcowe. Warto pamiętać, że wzorzec tworzy grupa 4 stosunkowo nowych i bardzo intensywnych odmian. Na poziomie intensywnym (a2) średni plon Foxxa przekroczył 100 dt/ha, co pozwala uznać, że odmiana nadaje się do intensywnej uprawy.

Wspomniana odmiana uzyskała też dobre oceny pod względem odporności na porażenie przez choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego i septoriozę liści oraz bardzo dobrą na septoriozę plew w przekropnym 2020. Jednak w naszych warunkach ważniejsze są rdze – brunatna i żółta. Odporność odmiany Foxx na te choroby została oceniona odpowiednio na 8,3º i 8,5º (skala 9º). Dla jakości ziarna i jego przydatności do wykorzystania na różne cele bardzo ważna jest odporność na fuzariozę kłosa, której zwalczanie jest trudne. Omawiana odmiana uzyskała ocenę 8,2º, co pozwoliło jej zająć 2. miejsce w całej ocenianej grupie.

Bardzo przydatna do intensywnej uprawy

Pod względem długości źdźbła i odporności na wyleganie Foxx plasuje się na poziomie odmian wzorcowych. Podobnie jest w przypadku parametrów plonu, jak masa tysiąca ziaren, zawartość białka i liczba opadania. Tak wysokie oceny były dotąd niespotykane w przypadku odmian pszenicy o ościstym kłosie, które powszechnie uważano raczej za ekstensywne.

Szersze wprowadzenie do uprawy odmiany Foxx może sprawić, że przekonanie o małej przydatności odmian ościstych pszenicy do intensywnej uprawy pozostanie jedynie stereotypem. Wyniki badań jednoznacznie wskazują na to, że można od niej oczekiwać wysokiego plonowania i bardzo dobrej jakości ziarna. Natomiast wysoka odporność na choroby i wyleganie to dodatkowe atuty, które poprawiają warunki ekonomiczne produkcji, zwłaszcza w warunkach podwyższonego ryzyka szkód powodowanych przez dziką zwierzynę.

dr Władysław Kościelniak
doradca rolny

foxx dr wladyslaw koscielniak opinia

foxx sprytny wybor pszenica na 13 ton z drona vlog

Opinie

pszenica ozima foxx opinia konrad rybot pszenica ozima foxx opinia krzysztof lawrenowicz

Prezentowane opisy odmian i zalecenia uprawowe zostały sporządzone na podstawie starannie zweryfikowanych wyników i według naszej najlepszej wiedzy. Dane pochodzą z urzędowych wyników badań oraz doświadczeń własnych. Pomimo tego nie możemy zagwarantować ich powtarzalności w każdych warunkach w praktyce rolniczej. Służą one wyłącznie jako pomoc w podjęciu Państwa decyzji o wyborze odmiany.

×
Wybierz lokalizację z listy