CHARME – IGP Polska – spółdzielnia hodowców roślin uprawnych

Pszenżyto ozime

zboza igp

CHARME

sumatrapdf fcfsna64cx
Drukuj Zapytaj

CZARUJĄCA I MA TO „COŚ”!

Wyjątkowy potencjał plonotwórczy
Imponująca zdrowotność bez słabych punktów
Doskonała zimotrwałość

sumatrapdf comxytvvfr

Charakterystyka b.wczesna b.późna
kłoszenie
dojrzałość
wysokość roślin
mrozoodporność
Ocena b. niska b.wysoka
plon ziarna a1
plon ziarna a2
MTZ
Odporność na: b.wczesna b.późna
wyleganie
mączniaka
septoriozę liści
rdzę żółtą
fuzariozę kłosów
rdzę brunatną

Opinie

sumatrapdf f3crgn7wmn

Prezentowane opisy odmian i zalecenia uprawowe zostały sporządzone na podstawie starannie zweryfikowanych wyników i według naszej najlepszej wiedzy. Dane pochodzą z urzędowych wyników badań oraz doświadczeń własnych. Pomimo tego nie możemy zagwarantować ich powtarzalności w każdych warunkach w praktyce rolniczej. Służą one wyłącznie jako pomoc w podjęciu Państwa decyzji o wyborze odmiany.

×
Wybierz lokalizację z listy