Pszenżyto ozime BOGART – IGP Polska

Pszenżyto ozime

zboza igp

BOGART

Pszenżyto ozime BOGART IGP Polska
Drukuj Zapytaj
pasza

PSZENŻYTO OZIME BOGART

  • Plon ziarna COBORU CCA 2022 na obu poziomach agrotechniki powyżej wzorca
  • Nr1 plon ziarna ZDOO Tarnów COBORU CCA 2022 [a1 – 109% wzorca, a2 – 106% wzorca]
  • Potencjał plonotwórczy ziarna do 13,8 t/ha COBORU CCA 2022 / a2 [ Tarnów, woj. dolnośląskie ]
  • Rośliny niskie [- 8 cm od wzorca/a2] o doskonałej odporności na wyleganie
  • Zimotrwałość COBORU 4,5
  • Wysoka zawartość białka COBORU CCA 2022 – 10,6 %, COBORU CCA 2023 – 10,9 %
  • Ponad wzorcowy profil odpornościowy, wysoka odporność na rdzę brunatną, septoriozę plew oraz fuzariozę kłosów

Pszenżyto ozime BOGART Plon ziarna w badaniach COBORU 2022 Pszenżyto ozime BOGART Ponadwzorcowy profil odpornościowy

Agrotechnika pszenżyto ozime BOGART

 

Charakterystyka b.wczesna b.późna
kłoszenie
dojrzałość
wysokość roślin
Odporność na wyleganie
mrozoodporność
Ocena b. niska b.wysoka
plon ziarna a1
plon ziarna a2
MTZ
Zawartość białka
Odporność na: b.wczesna b.późna
mączniaka
septoriozę liści
rdzę żółtą
rdzę brunatną
fuzariozę kłosów

Opinie

bogart opinia

Prezentowane opisy odmian i zalecenia uprawowe zostały sporządzone na podstawie starannie zweryfikowanych wyników i według naszej najlepszej wiedzy. Dane pochodzą z urzędowych wyników badań oraz doświadczeń własnych. Pomimo tego nie możemy zagwarantować ich powtarzalności w każdych warunkach w praktyce rolniczej. Służą one wyłącznie jako pomoc w podjęciu Państwa decyzji o wyborze odmiany.

×
Wybierz lokalizację z listy