Jęczmień ozimy

zboza igp

ALEKSANDRA

Drukuj Zapytaj

Czas na nową alekSANDRĘ!

  • Najwyższy plon ziarna w COBORU
  • Wczesne kłoszenie
  • Bardzo wysoka MTZ

Charakterystyka b.wczesna b.późna
typ kłosa dwurzędowy
kłoszenie
dojrzałość
mrozoodporność
Morfologia
wysokość roślin
Odporność na:
wyleganie
mączniaka
plamistość siatkową
rdzę jęczmienia
rynchosporiozę
BaYMV +
Wydajności i jakości
plon ziarna a1
plon ziarna a2
MTZ

Prezentowane opisy odmian i zalecenia uprawowe zostały sporządzone na podstawie starannie zweryfikowanych wyników i według naszej najlepszej wiedzy. Dane pochodzą z urzędowych wyników badań oraz doświadczeń własnych. Pomimo tego nie możemy zagwarantować ich powtarzalności w każdych warunkach w praktyce rolniczej. Służą one wyłącznie jako pomoc w podjęciu Państwa decyzji o wyborze odmiany.

×
Wybierz lokalizację z listy