Tabela wysiewu kukurydzy – IGP Polska – spółdzielnia hodowców roślin uprawnych

Tabela wysiewu kukurydzy

porządana obsada roślin [tys./ha] odległości pomiędzy ziarnami w rzędzie [cm] zapotrzebowanie jednostek siewnych [js./ha]
przy szerokości międzyrzędzi 75 cm [50 000 ziaren]
65 19,5 1,3
70 18,1 1,4
75 16,9 1,5
80 15,8 1,6
85 14,9 1,7
90 14,1 1,8
95 13,3 1,9
100 12,7 2
105 12,1 2,1
110 11,5 2,2
uwaga: pożądaną obsadę roślin należy każdorazowo dostosować do terminu siewu, warunków siedliskowych, agrotechnicznych oraz możliwości technicznych sprzętu. Należy uwzględnić polową zdolność wschodów oraz zdolność kiełkowania materiału siewnego.
 
×
Wybierz lokalizację z listy