Pszenżyto ozime PRESLEY – IGP Polska

Pszenżyto ozime

zboza igp

PRESLEY

Drukuj Zapytaj

KING OF THE PLON

  • Najlepsza przydatność do uprawy na glebach słabszych
  • Najlepsza odporność na porastanie ziarna w kłosach
  • Najlepsza odporność na pleśń śniegową

Charakterystyka b.wczesna b.późna
kłoszenie
dojrzałość
wysokość roślin
Odporność na wyleganie
mrozoodporność
Ocena b. niska b.wysoka
plon ziarna a1
plon ziarna a2
MTZ
Odporność na: b.wczesna b.późna
mączniaka
septoriozę liści
rdzę żółtą
rdzę brunatną
fuzariozę kłosów

Odmiana PRESLEY przydatna jest do uprawy praktycznie we wszystkich stanowiskach,
w których wysiewa się pszenżyto ozime. Należy do wybitnych odmian pod względem tolerancji
na zakwaszenie gleby. Jest odmianą typu kompensacyjnego, dlatego ubytki obsady
potrafi rekompensować zaziarnieniem kłosa i masą tysiąca ziaren, w zależności od wartości
stanowiska i sprzyjającej pogody.

Posiada ona bardzo dobrą odporność na rdzę żółtą i rdzę brunatną, a także wybitną odporność
na pleśń śniegową, co jest cenną właściwością szczególnie dla rolników gospodarujących we
wschodniej części kraju.

Opinie

Prezentowane opisy odmian i zalecenia uprawowe zostały sporządzone na podstawie starannie zweryfikowanych wyników i według naszej najlepszej wiedzy. Dane pochodzą z urzędowych wyników badań oraz doświadczeń własnych. Pomimo tego nie możemy zagwarantować ich powtarzalności w każdych warunkach w praktyce rolniczej. Służą one wyłącznie jako pomoc w podjęciu Państwa decyzji o wyborze odmiany.

×
Wybierz lokalizację z listy