Sympozjum Zimowe IGP Polska we Wrocławiu

Sympozjum Zimowe IGP Polska we Wrocławiu

W dniu 07.12.2017, tym razem we Wrocławiu odbyło się coroczne Sympozjum Zimowe IGP Polska, podczas którego przed licznie zgromadzonymi gośćmi prezentowaliśmy nasze dotychczasowe osiągnięcia w zakresie hodowli roślin. Aktywność IGP w Europie, jako najstarszej niemieckiej spółdzielni hodowców roślin uprawnych o ponad 90 letniej już tradycji przedstawił Prezes Franz Beutl. Strategią i mottem IGP pozostaje od lat dostarczanie rolnikom w Europie właściwych odmian dla każdego stanowiska. Jest to możliwe dzięki dostępowi do olbrzymiego zaplecza genetycznego. Podsumowanie aktywności IGP Polska oraz nowości odmianowe w portfolio przedstawił Kierownik Krzysztof Piłat. Wskazał na duże zaangażowanie w prowadzone badania rozpoznawcze z kukurydzą, zbożami i rzepakiem ozimym w Polsce. W 2017 roku było to ponad 2.000 poletek, na których sprawdzana jest przydatność najnowszej europejskiej genetyki dla warunków Polski. W ten sposób prowadzona selekcja pozwala zgłaszać do badań rejestrowych rody o największych szansach na rejestrację. W roku 2017 w COBORU IGP Polska uzyskała następujące rejestracje: soja GL Melanie, groch Spot, bobik Julia, owies Armani. Bardzo interesującą pozycją jest znajdująca się w drugim roku badań rejestrowych COBORU pszenica ozima APOSTEL o najwyższym plonie ziarna spośród wszystkich pszenic jakościowych w badaniach rejestrowych COBORU na obu poziomach agrotechniki. Odmianę pszenicy ozimej APOSTEL w aspekcie procesu programu hodowlanego prezentował osobiście jej hodowca Dr. Stefan Streng z którego hodowli pochodzą odmiany zbóż funkcjonujące na polskim rynku takie jak: jęczmień oz. Kaylin (KR 2016) oraz Azrah, pszenżyto oz. Securo, pszenica oz. Princeps, pszenica jara Anabel, jęczmień jary Solist oraz Sydney. Ciekawostką w portfolio zbóż jarych IGP Polska jest półkarłowa odmian owsa TROLL. Wśród 30 odmian kukurydzy wprowadzanych przez IGP Polska na krajowy rynek nowościami na sezon 2018 wpisanymi do katalogu CCA są: Codiswing FAO 220, Baychaka FAO 220, Mogekko FAO 240, Codiblues FAO 250, Codizouk FAO 270. Łączna ilość odmian roślin uprawnych oferowanych przez IGP Polska w sezonie 2018 wynosi 71 głównie w gatunkach takich jak: kukurydza, rzepak, zboża, soja.

igp polska sympozjum zimowe we wroclawiu

×
Wybierz lokalizację z listy