Pszenica ozima elitarna MOSCHUS Nr 1 w POLSCE!

MOSCHUS MA ZŁOTO !!!

PSZENICA OZIMA ELITARNA Nr 1 w POLSCE
Złoty Medal Polagra Premiery 2020 !

=> doceniona przez BSA – historycznie w Niemczech pierwsza odmiana pszenicy ozimej z 3 najwyższymi notami za jakość ziarna uzyskanymi jednoczenie w trakcie rejestracji (zawartość białka, sedymentacja, liczba opadania)!
=> doceniona przez COBORU – historycznie pierwsza zagraniczna pszenica elitarna zarejestrowana w Polsce w 2019 !
=> doceniona przez Polskich rolników – pszenica elitarna Nr 1 pod względem areału reprodukcji w Polsce !

Jesteśmy dumni, że możemy dostarczać dla Was najlepszą genetykę pszenicy ozimej na Wasze pola uprawne ! Razem z dostawcą kwalifikowanego materiału siewnego Agrii Polska dziękujemy również za Wasze zaufanie.