Jęczmień ozimy

YUKON

Krzysztof Piłat

Drukuj Zapytaj

WIELKI STRUMIEŃ PLONU !

  • Wybitne plony ziarna
  • Najlepsza zimotrwałość w badaniach rejestrowych COBORU 2016 ze wszystkich badanych rodów jęczmienia !
  • Odporny na wirus żółtej mozaiki jęczmienia (BaYMV)
Charakterystyka
typ kłosawielorzędowy
kłoszenie
dojrzałość
mrozoodporność
wyleganie
Morfologia
wysokość roślin
Odporność na:
wyleganie
mączniaka
plamistość siatkową
rdzę jęczmienia
rynchosporiozę
BaYMVBaYMV typ 1
Wydajności i jakości
plon ziarna a1
plon ziarna a2
MTZ

Rezultaty

Opinie

Prezentowane opisy odmian i zalecenia uprawowe zostały sporządzone na podstawie starannie zweryfikowanych wyników i według naszej najlepszej wiedzy. Dane pochodzą z urzędowych wyników badań oraz doświadczeń własnych. Pomimo tego nie możemy zagwarantować ich powtarzalności w każdych warunkach w praktyce rolniczej. Służą one wyłącznie jako pomoc w podjęciu Państwa decyzji o wyborze odmiany.