Pszenżyto ozime

VIVALDI

Drukuj Zapytaj

NAJLEPSZA KOMPOZYCJA !

  • Rekordowy potencjał plonu ziarna
  • Niskie o sztywnej słomie
  • Wysoka zawartość białka w ziarnie

Charakterystyka b.wczesna b.późna
kłoszenie
dojrzałość
mrozoodporność
Ocena b.niska b.wysoka
Morfologia
wysokość roślin
Ocena b.niska b.wysoka
Odporność na:
wyleganie
mączniaka
septoriozę liści
rdzę żółtą
rdzę brunatną
fuzariozę kłosów
Ocena b.niska b.wysoka
Wydajności i jakości
plon ziarna a1
plon ziarna a2
MTZ

Opinie

Galeria

Prezentowane opisy odmian i zalecenia uprawowe zostały sporządzone na podstawie starannie zweryfikowanych wyników i według naszej najlepszej wiedzy. Dane pochodzą z urzędowych wyników badań oraz doświadczeń własnych. Pomimo tego nie możemy zagwarantować ich powtarzalności w każdych warunkach w praktyce rolniczej. Służą one wyłącznie jako pomoc w podjęciu Państwa decyzji o wyborze odmiany.