Pszenżyto ozime

TANTRIS

Krzysztof Piłat

Drukuj Zapytaj

TANTRIS – Mały gigant plonowania!

  • Wysoki i stabilny plon ziarna
  • Krótka słoma i bardzo dobra odporność na wyleganie
  • Znakomita zdrowotność w tym odporność na fusarium
Charakterystyka
kłoszenie
dojrzałość
mrozoodporność
wyleganie
Morfologia
wysokość roślin
Odporność na:
wyleganie
mączniaka
septoriozę liści
rdzę żółtą
rdzę brunatną
fuzariozę kłosów
Wydajności i jakości
plon ziarna a1
plon ziarna a2
MTZ

Rezultaty

Opinie

Prezentowane opisy odmian i zalecenia uprawowe zostały sporządzone na podstawie starannie zweryfikowanych wyników i według naszej najlepszej wiedzy. Dane pochodzą z urzędowych wyników badań oraz doświadczeń własnych. Pomimo tego nie możemy zagwarantować ich powtarzalności w każdych warunkach w praktyce rolniczej. Służą one wyłącznie jako pomoc w podjęciu Państwa decyzji o wyborze odmiany.