Soja

soja igp

POLLUX

soja pollux idealna dla polski
Drukuj Zapytaj
soja gotowa do siewu 1

NAJWYŻSZE OSADZENIE DOLNEGO STRĄKA!

  • Nadzwyczajna stabilność plonowania w wieloleciu
  • Wydajny omłot nasion dzięki wysoko zawiązanym strąkom
  • Silny wigor roślin we wczesnej fazie wzrostu
  • Koncentracja azotu w glebie
  • Cenny element płodozmianu
Charakterystyka b.wczesna b.późna
plon nasion
plon oleju
MTN
Odporność na wyleganie
Ocena b.niska b.wysoka
Morfologia
wysokość roślin
Ocena b.niska b.wysoka
Wydajności i jakości
zawartość białka

Opinie

soja pollux opinia arkadiusz urban

Galeria

najelpsza soja pollux soja igp pollux idealna soja igp pollux

Prezentowane opisy odmian i zalecenia uprawowe zostały sporządzone na podstawie starannie zweryfikowanych wyników i według naszej najlepszej wiedzy. Dane pochodzą z urzędowych wyników badań oraz doświadczeń własnych. Pomimo tego nie możemy zagwarantować ich powtarzalności w każdych warunkach w praktyce rolniczej. Służą one wyłącznie jako pomoc w podjęciu Państwa decyzji o wyborze odmiany.