Rzepak ozimy

rzepak igp

SUNDANCE

Drukuj Zapytaj

MOC PLONOWANIA!

  • Populacja o potencjale odmian mieszańcowych
  • Znakomite przezimowanie
  • Również na mozaiki glebowe
Charakterystyka b.wczesna b.późna
typ odmiany populacyjny
początek kwitnienia
dojrzałość
plon nasion
plon oleju
MTN
zawartość tłuszczu
Morfologia
wysokość roślin
Odporność na:
suchą zgniliznę kapustnych
zgniliznę twardzikową
wyleganie

Galeria

Prezentowane opisy odmian i zalecenia uprawowe zostały sporządzone na podstawie starannie zweryfikowanych wyników i według naszej najlepszej wiedzy. Dane pochodzą z urzędowych wyników badań oraz doświadczeń własnych. Pomimo tego nie możemy zagwarantować ich powtarzalności w każdych warunkach w praktyce rolniczej. Służą one wyłącznie jako pomoc w podjęciu Państwa decyzji o wyborze odmiany.