Rzepak ozimy

HARVEY

Krzysztof Piłat

Drukuj Zapytaj

PLENNY I STABILNY!

  • Odmiana populacyjna z bardzo wysokim potencjałem plonotwórczym
  • Stabilność plonowania, również na słabszych glebach
  • Znakomita zimotrwałość

Charakterystyka b.wczesna b.późna
typ odmiany populacyjny
początek kwitnienia
dojrzałość
przezimowanie
plon nasion
plon oleju
MTN
zawartość tłuszczu
Ocena b.niska b.wysoka
Morfologia
wysokość roślin
Ocena b.niska b.wysoka
Odporność na:
suchą zgniliznę kapustnych
zgniliznę twardzikową
wyleganie

Galeria

Prezentowane opisy odmian i zalecenia uprawowe zostały sporządzone na podstawie starannie zweryfikowanych wyników i według naszej najlepszej wiedzy. Dane pochodzą z urzędowych wyników badań oraz doświadczeń własnych. Pomimo tego nie możemy zagwarantować ich powtarzalności w każdych warunkach w praktyce rolniczej. Służą one wyłącznie jako pomoc w podjęciu Państwa decyzji o wyborze odmiany.