Rzepak ozimy

ELEVATION

Krzysztof Piłat

Drukuj Zapytaj

PRZEWYŻSZA PLONEM!

  • Wydajność w plonie nasion 102% wzorca [5,3 t/ha, AHDB 2019]
  • Bardzo wysoka zawartość oleju 45,6% [AHDB 2019]
  • Wybitnie wysoka liczba nasion w łuszczynie

Charakterystyka b.wczesna b.późna
typ odmiany populacyjny
początek kwitnienia
dojrzałość
przezimowanie
plon nasion
plon oleju
MTN
zawartość tłuszczu
Ocena b.niska b.wysoka
Morfologia
wysokość roślin
Ocena b.niska b.wysoka
Odporność na:
suchą zgniliznę kapustnych
zgniliznę twardzikową
wyleganie

Opinie

Galeria

Prezentowane opisy odmian i zalecenia uprawowe zostały sporządzone na podstawie starannie zweryfikowanych wyników i według naszej najlepszej wiedzy. Dane pochodzą z urzędowych wyników badań oraz doświadczeń własnych. Pomimo tego nie możemy zagwarantować ich powtarzalności w każdych warunkach w praktyce rolniczej. Służą one wyłącznie jako pomoc w podjęciu Państwa decyzji o wyborze odmiany.