Rzepak ozimy

Broadway

Krzysztof Piłat

Drukuj Zapytaj
  • Plon nasion 106% wzorca [55,12 dt/ha] w AHDB 2017
  • Zawartość oleju 45,7% AHDB 2017
  • Wczesny, wydajny, również na mozaiki glebowe
Charakterystyka
typ odmianypopulacyjny
początek kwitnienia
dojrzałość
przezimowanie
plon nasion
plon oleju
MTN
zawartość tłuszczu
Morfologia
wysokość roślin
Odporność na:
suchą zgniliznę kapustnych
zgniliznę twardzikową

Opinie

Galeria

Prezentowane opisy odmian i zalecenia uprawowe zostały sporządzone na podstawie starannie zweryfikowanych wyników i według naszej najlepszej wiedzy. Dane pochodzą z urzędowych wyników badań oraz doświadczeń własnych. Pomimo tego nie możemy zagwarantować ich powtarzalności w każdych warunkach w praktyce rolniczej. Służą one wyłącznie jako pomoc w podjęciu Państwa decyzji o wyborze odmiany.