Warunki korzystania z serwisu

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ WWW.IGP-POLSKA.PL

 

Niniejszy serwis internetowy www.igp-polska.pl oraz jego podstrony został udostępniony przez IGP Polska sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, przy ul Wyspiańskiego 43 zwaną dalej Spółką.

 

Opis odmiany i zalecenia uprawowe zostały sporządzone na podstawie sta­rannie zweryfikowanych wyników i według naszej najlepszej wiedzy. Dane i wykresy pochodzą z urzę­dowych wyników badań oraz doświadczeń własnych. Pomimo tego nie możemy zagwaran­tować ich powtarzalności w każdych warunkach w praktyce rolniczej. Służą one wyłącznie jako pomoc w podjęciu Państwa decyzji o wyborze odmiany.

 

IGP Polska sp. z o.o. sp. k. przygotowuje zawartość niniejszej strony internetowej z wyjątkową starannością i troszczy się o jej regularną aktualizację. Niemniej nie można zagwarantować ich pełnej prawidłowości i aktualności oraz ciągłości dostępu, informacje na niej zawarte służą jedynie ogólnym celom informacyjnym i nie zastępują pełnego, indywidualnego doradztwa. Firma zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian dowolnym terminie. W związku z tym Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani daje gwarancji aktualności, poprawności i kompletności dostępnych informacji publikowanych na swoich stronach internetowych.

 

Prezentowane w Serwisie zdjęcia produktów mają charakter poglądowy. Ze względu na technikę wyświetlania rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów pokazywanych na zdjęciach.

 

Wszelkie treści umieszczone na tej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz służą jedynie do celów informacyjnych.

 

Treści zawarte na niniejszej stronie internetowej oraz jej podstronach są chronione prawem autorskim i stanowią dzieło w rozumieniu „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”. Prawo do ich wykorzystywania posiada jedynie jej właściciel. Powielanie informacji lub danych, w szczególności użycie tekstów, obrazów i grafik w całości lub fragmentach wymaga uprzedniej zgody IGP Polska sp. z o.o. sp. k. Logotypy oraz hasła reklamowe użyte na niniejszej stronie internetowej są własnością IGP Polska sp. z o.o. sp. k. i jakiekolwiek ich użycie bez wcześniejszej zgody właściciela może doprowadzić do podjęcia kroków prawnych przeciw osobom je wykorzystującym. Nie dotyczy to materiałów objętych licencjami, które pozwalają na ich użytkowanie.

 

Osoby zainteresowane wykorzystywaniem materiałów znajdujących się na stronie www.igp-polska.pl proszone są o kontakt pod adresem mailowym mailto:k.pilat@igp-polska.pl

 

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz zagrożenia znajdujące się na stronach internetowych stron trzecich, do której odnośniki przekierowujące znajdują się na niniejszej stronie internetowej.

 

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie internetowej zostały sprawdzone pod kątem zawartości wirusów oraz złośliwego oprogramowania. Jednakże zaleca się w każdym przypadku korzystania ze strony zachowanie należytego poziomu ostrożności.

 

Wszelkie spory wynikające z użytkowania tego serwisu będą rozstrzygane w miejscu siedziby IGP Polska sp. z o.o. sp. k.