POLLUX

Krzysztof Piłat

tel. +48 882 015 579
e-mail: k.pilat@igp-polska.pl

Drukuj

CECHY SZCZEGÓLNE

• Nadzwyczajna stabilność plonowania w wieloleciu

• Wydajny omłot nasion dzięki wysoko zawiązanym strąkom

• Silny wigor roślin we wczesnej fazie wzrostu

• Koncentracja azotu w glebie

• Cenny element płodozmianu

 

CHARAKTERYSTYKA
Wczesność dojrzewania
Wysokość
Odporność na wyleganie
MTN
Plon nasion
Plon białka
Plon oleju
Zawartość białka
Zawartość oleju
Wysokość dolnego strąka

Prezentowane opisy odmian i zalecenia uprawowe zostały sporządzone na podstawie starannie zweryfikowanych wyników i według naszej najlepszej wiedzy. Dane pochodzą z urzędowych wyników badań oraz doświadczeń własnych. Pomimo tego nie możemy zagwarantować ich powtarzalności w każdych warunkach w praktyce rolniczej. Służą one wyłącznie jako pomoc w podjęciu Państwa decyzji o wyborze odmiany.

WYNIKI