Kukurydza

CODITIME

Krzysztof Piłat

tel. +48 882 015 579
e-mail: k.pilat@igp-polska.pl

Drukuj

 

 

 

 

 

 

CODITIME – Nowa jakość w żywieniu drobiu !

 

Kurczęta rzeźne cechują się bardzo szybkim wzrostem, dobrym wykorzystaniem paszy, wysokim udziałem mięsa i niskim tłuszczu w tuszce, dobrą jakością mięsa i jego zdolnością do obróbki technologicznej. Ze względu na dość krótki przewód pokarmowy oraz szybką przemianę materii brojlery mają wysokie wymagania pokarmowe. Doskonale potrzeby pokarmowe takiego drobiu zaspakaja ziarno kukurydzy.

 

Wysoka zawartość skrobi, znaczna ilość tłuszczu surowego oraz mała zawartość włókna surowego powoduje, że ziarno kukurydzy ma najwyższą wartość energetyczną spośród wszystkich zbóż uprawianych w naszym kraju. Dodatkowo ziarno to charakteryzuje się bardzo wysoką strawnością i brakiem związków antyżywieniowych.

 

W Pracowni Żywienia Zwierząt UTP w Bydgoszczy przeprowadzone zostało doświadczenie żywieniowe na wykorzystaniem ziarna kukurydzy odmiany CODITIME w żywieniu kurcząt rzeźnych ROSS 308. Po 42–dniowym teście żywieniowym brojlery żywione mieszanką pełnoporcjowa wyprodukowaną na bazie ziarna kukurydzy odmiany CODITIME miały o 324 g (o 14,2%) wyższą masę ciała niż kurczęta z grupy kontrolnej.

 

Kurczęta żywione mieszanką z kukurydzą CODITIME na 1 kg przyrostu masy ciała spożywały o 0,14 g (o 8,0%) paszy mniej niż brojlery kontrolne. Przeprowadzona dysekcja pokazała, że kurczęta żywione mieszanką pełnoporcjową w skład której wchodziła kukurydzy odmiany CODITIME miały większe mięśnie piersiowe i nóg, a mniej tłuszczu sadełkowego niż kurczęta żywione mieszanką z inną odmianą kukurydzy.

 

 

Parametr

Doświadczalna
[CODITIME]

Kontrolna

Różnica
w masie

(%)

masa mięśni piersiowych [g]

658,6

514,7

11,8

masa mięśni nóg [g]

434,9

365,1

16,0

masa tłuszczu sadełkowego [g]

1,2

16,0

1 333,3

 

Prezentowane opisy odmian i zalecenia uprawowe zostały sporządzone na podstawie starannie zweryfikowanych wyników i według naszej najlepszej wiedzy. Dane pochodzą z urzędowych wyników badań oraz doświadczeń własnych. Pomimo tego nie możemy zagwarantować ich powtarzalności w każdych warunkach w praktyce rolniczej. Służą one wyłącznie jako pomoc w podjęciu Państwa decyzji o wyborze odmiany.